Kröller-Müller Museum - Expose

Kröller-Müller Museum - Expose

Privacy beleid

  1. Voor het Kröller-Müller Museum en alle aan hem gelieerde ondernemingen is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van onze website van groot belang. De website van het Kröller-Müller Museum is erop gericht om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen.
  2. Voor het samenstellen van de persoonlijke Top 3 en om in aanmerking te komen voor een persoonlijke uitnodiging voor de opening van de tentoonstelling in het Kröller-Müller Museum dient de deelnemer zijn/haar voornaam, achternaam, geboortedatum, potscode en een geldig e-mail adres in te vullen. Tevens wordt gevraagd naar een onderbouwing van de keuze. Bij het inzenden van uw Top 3, geeft u ons daarmee het recht de Top 3 inclusief de door u opgegeven naam en argumentatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een vergoeding aan u verschuldigd is of toestemming van u noodzakelijk is.
  3. Op de site www.kmm.nl/expose op www.kmmexpose.nl is Google Analytics geplaatst. De gegevens die worden gegenereerd door Google Analytics zijn onmisbaar om het succes van het concept te meten. Onze servers leggen automatisch de gegevens vast die uw browser verzendt wanneer u deze website bezoekt. Deze serverlogbestanden bevatten (mogelijk) gegevens als uw webverzoek, IP-adres, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek en een of meer cookies waaraan uw browser kan worden herkend. Met deze gegevens wordt volgens ons privacy beleid om gegaan.
  4. Het Kröller-Müller Museum verzamelt geen namen, adressen, telefoonnummers of andere persoonsgegevens, tenzij dergelijke gegevens vrijwillig door de bezoeker van deze website verstrekt zijn.
  5. Het Kröller-Müller Museum geeft geen persoonsgegevens van u aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
  6. Het Kröller-Müller Museum behoudt zich het recht om personen uit de highscore te verwijderen of ranglijsten te legen.