Kröller-Müller Museum - Expose

Kröller-Müller Museum - Expose

Voorwaarden voor het gebruik van de websites van het Kröller-Müller Museum Otterlo

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.kmm.nl/expose en www.kmmexpose.nl en alle andere websites die door of namens de Stichting Kröller-Müller Museum te Otterlo gepubliceerd worden in het kader van Expose! Het Kröller-Müller Museum behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Naast deze voorwaarden kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn, waaronder begrepen de voorwaarden die betrekking hebben op andere diensten die (al dan niet via onze websites) geleverd worden.
 2. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen ter zake van het gebruik van deze website kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.
 3. Deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geactualiseerd. Het Kröller-Müller Museum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze website. Het Kröller-Müller Museum garandeert niet dat deze website vrij zal zijn van virussen, noch dat deze website te allen tijde beschikbaar is en foutloos zal werken.
 4. Het Kröller-Müller Museum is niet verantwoordelijk voor hyperlinks vanaf deze site naar sites van derden. Een dergelijke hyperlink impliceert niet dat het Kröller-Müller Museum gelieerd is aan de desbetreffende organisatie, noch dat het Kröller-Müller Museum de inhoud van de desbetreffende website onderschrijft.
 5. Het opnemen van hyperlinks naar onze website vanuit uw website is toegestaan. Framing van pagina's van deze website in uw website is echter niet toegestaan.
 6. Het Kröller-Müller Museum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor berichten, boodschappen of informatie die door derden op deze website geplaatst wordt. Het Kröller-Müller Museum behoudt zich het recht voor om door derden op deze website geplaatste reacties te verwijderen. Indien u mededelingen of informatie plaatst op deze website geeft u daarmee toestemming die mededelingen of informatie elders te (her)gebruiken.
 7. Op de afbeeldingen en teksten op deze website rust auteursrecht van het Kröller-Müller Museum als auteursrechthebbende op het fotomateriaal, en in voorkomend geval op de afbeelding zelf. Hergebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Indien u een afbeelding wenst te gebruiken voor commerciële doeleinden dient u contact op te nemen met het Kröller-Müller Museum. Klik hier voor meer informatie over het bestellen en gebruiken van Kröller-Müller Museum beeldmateriaal. Het enkele feit dat deze website afbeeldingen en teksten bevat betekent niet dat het Kröller-Müller Museum in alle gevallen gerechtigd is licenties te verlenen voor verdere openbaarmaking of verveelvoudiging daarvan. De afbeeldingen in deze website mogen wel vrij gebruikt worden voor de applicaties die worden aangeboden in de website, te weten de widget en de ecard.
 8. De merken en logo's van het Kröller-Müller Museum zijn merkenrechtelijk beschermd. Ongeautoriseerd gebruik van die merken is niet toegestaan.
 9. Voor vragen of opmerkingen over het gebruik van deze website kunt u zich wenden tot Stichting Kröller-Müller Museum, Postbus 1, 6731 AW Otterlo, 0318.591241 of via expose@kmm.nl.
 10. Bij strijdigheid tussen de tekst van deze algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden prevaleren de specifieke voorwaarden.
 11. Geen onrechtmatig of verboden gebruik: Deze website mag niet gebruikt worden voor een doel dat onwettig of verboden is in de gebruiksvoorwaarden.
 12. Veranderingen in deze gebruiksvoorwaarden: Het is mogelijk dat het Kröller-Müller Museum deze gebruiksvoorwaarden in de toekomst verandert. Veranderingen zullen op deze pagina te vinden zijn.